08.02.2020.

Nagradna igra u sklopu emisije "The Voice Hrvatska" uživo

Podijeli

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09., 35/13., 158/13. i 41/14.), kao i članka 15. Statuta HRT-a (NN 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije (sjedište: Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305), donosi

 

P R A V I L A

nagradne igre u sklopu emisija uživo HTV-a

„The Voice Hrvatska“, 3. sezona

 

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u sklopu završnog dijela natjecanja, tri show emisije uživo pod nazivom “The Voice Hrvatska3. sezona, koje će se emitirati u razdoblju od 08. veljače 2020. do 22. veljače 2020., subotom, od 20.10 sati do 22.15 sati, na televizijskom programskom kanalu Prvi program (HTV1) (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

HRT zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i/ili kanal emitiranja emisija iz prethodnog stavka.

Članak 2.

Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija, Zagreb, Prisavlje 3, OIB 68419124305 (u daljnjem tekstu: HRT).

Svrha priređivanja nagradne igre jest promocija HRT-a i animacija gledatelja za sudjelovanje u glasovanju za „The Voice Hrvatska”.

Nagradna igra započinje 08. veljače 2020., a završava 22. veljače 2020.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi punoljetni gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Radnici HRT-a, suradnici angažirani na projektu koji nisu zaposlenici HRT-a i članovi njihovih užih obitelji, zaposlenici sponzora i članovi njihovih užih obitelji te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji i sl.), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.

Članak 3.

Natjecanje uživo sastoji se od tri televizijske emisije (10. – 12. emisija), i to: dva natjecanja uživo i jedne završne emisije uživo.

U 10. emisiji natječe se 16 natjecatelja; natjecanje napušta osam natjecatelja.

U 11. emisiji natječe se 8 natjecatelja; natjecanje napuštaju četiri natjecatelja.

U 10. emisiji uz mentore će i gledatelji telefonskim glasovanjem (pozivanjem telefonskog broja) ili slanjem SMS-a za svakog natjecatelja suodlučivati tko od natjecatelja nastavlja natjecanje.

U 11. emisiji  nastupe ocjenjuju isključivo gledatelji telefonskim glasovanjem (pozivanjem telefonskog broja) ili slanjem SMS-a za svakog natjecatelja.

U završnoj emisiji (12. emisija) natječu se četiri natjecatelja, a njihove nastupe ocjenjuju isključivo gledatelji telefonskim glasovanjem (pozivanjem telefonskog broja) ili slanjem SMS-a za svakog natjecatelja. Nakon završetka glasovanja, proglašava se pobjednik natjecanja, a to je natjecatelj s najvećim brojem pristiglih glasova.

Svakim svojim glasom za jednog od natjecatelja gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru i prihvaćaju Pravila nagradne igre.

Članak  4.

U svakoj od dvije televizijske emisije (10. – 11. emisija), glasovanje se odvija u četiri kruga. Svaki krug glasovanja započinje i završava objavom voditelja u emisiji. Natjecatelj/i s najviše pristiglih glasova u pojedinom krugu nastavlja/ju natjecanje u sljedećoj emisiji i to:

  • u 10. emisiji, za svaki pojedini krug, jednog natjecatelja iz svakoga tima s najviše pristiglih glasova. Od preostala tri natjecatelja, mentor odlučuje koji će nastaviti natjecanje.
  • u 11. emisiji, za svaki pojedini krug, jedan natjecatelj iz svakoga tima s najviše pristiglih glasova.

U završnoj emisiji (12. emisija) glasovanje se odvija u jednom krugu. Glasovanja započinje i završava objavom voditelja u emisiji.

Natjecatelj s najviše pristiglih glasova proglašava se pobjednikom natjecanja.

Članak 5.

a) Telefonsko glasovanje

-   gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065xxxxxx (za 1. natjecatelja je broj tel: 065 770 001, za 2. natjecatelja broj tel.: 065 770 002 itd. do 16. natjecatelja broj 065 770 016), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;

-   po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;

-   cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je u cijeni);

-   cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je u cijeni).

b) SMS glasovanje

-   gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „VOICExx“ (gdje xx predstavlja pripadajući broj natjecatelja, npr. VOICE01, VOICE02, ..., VOICE16) na SMS broj 60054;

-   cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV je u cijeni).

Pozive gledatelja obrađuje ovlaštena osoba HRT-a, a telefonski razgovori se ne snimaju.

NAGRADNA IGRA

Članak 6.

Svojim glasom za „natjecatelje“ iz članka 5., gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru i prihvaćaju Pravila nagradne igre.

Nagradna igra sastoji se od tri kola: dvije izlučne emisije (10.-11. emisija) i završnice (12. emisija):

1. kolo: 08. veljače 2020. (10. emisija)

2. kolo: 15. veljače 2020. (11. emisija)

3. kolo: 22. veljače 2020.  (12. emisija)

Svako kolo nagradne igre započinje na početku emisije u cca 20.05 sati, objavom u emisiji i završava neposredno prije kraja emitiranja emisije „THE VOICE HRVATSKA“ u cca 22.05 sati, objavom u emisiji.

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

Članak 7.

Nagradni fond:                     

Fond dobitaka iznosi ukupno 90.000,00 kn za šest dobitaka.

Tjedne nagrade:

1.kolo 08.02.2020. 3 x 10.000,00 kn na potrošačkoj kartici sponzora    =   30.000,00 kn

2.kolo 15.02.2020  2 x 15.000,00 kn na potrošačkoj kartici sponzora    =   30.000,00 kn                                   

Glavna nagrada u završnoj emisiji 22.02.2020:                      

3. kolo 1 x 30.000,00 kn na potrošačkoj kartici sponzora                      =    30.000,00 kn                                                                                     

5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada iz članka 7., obavit će se tijekom emitiranja emisije “THE VOICE HRVATSKA“, na temelju podataka dobivenih od telefonskog operatera A1 Hrvatska d.o.o.  Slučajnim odabirom putem računala izvlačit će se imena dobitnika nagrada iz skupine gledatelja - potencijalnih dobitnika sukladno čl. 3.

Dobitnik u nagradnoj igri je sudionik (pozivatelj ili pošiljatelj SMS-a) koji je odabran slučajnim odabirom pomoću računalne aplikacije.

Ako se izvučeni sudionik – potencijalni dobitnik ne javi na kontakt telefon, pristupit će se slučajnom odabiru sljedećeg sudionika te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt s jednim sudionikom koji tada postaje dobitnik nagrade.

U 1. kolu dodijelit će se tri  nagrade, u 2. kolu dodijelit će se dvije nagrade, a u posljednjem, 3. kolu dodjeljuje se jedna, završna nagrada.

Podaci dobitinika Nagradne igre bit će objavljeni u roku od 8 (osam) dana nakon završetka Nagradne igre na web stranici HRT-a  www.hrt.hr  te će na web stranici HRT-a biti dostupni 30 dana nakon završetka Nagradne igre.

NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADA

Članak 9.

Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi koju dobitnicima upućuje pravna osoba koja će im izdati potrošačke kartice (PBZ Card d.o.o.). 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz stavka l. ovoga članka HRT ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga dlanka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a HRT je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagrade osiguravaju, za njih u cijelosti odgovaraju i dobitnicima isporučuju sponzori (PBZ Card d.o.o) s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.

Članak 10.

Pri preuzimanju nagrade dobitnik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.

Članak 11.

Ako nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude u potpunosti podijeljen,  sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju „više sile“ ili prestankom emitiranja emisije. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledateljstvo o razlozima prekida.

Članak 12.

Hrvatska radiotelevizija (HRT), kao voditelj obrade podataka, obrađivat će osobne podatke gledatelja – dobitnika ili potencijalnih dobitnika – isključivo u svrhu provedbe nagradne igre na koju se odnose ova Pravila.

HRT će broj telefona s kojega je izvršena prijava u nagradnu igru telefonskim pozivom odnosno slanjem SMS poruka iz članka 5. ovih Pravila, a koji je izvučen kao telefonski broj potencijalnog dobitnika, dobiti od tvrtke A1 Hrvatska d.o.o . Prijavom telefonskim pozivom odnosno slanjem SMS poruka smatra se da je pozivatelj potvrdio prihvaćanje ovih Pravila.

HRT će izvučenog sudionika – potencijalnog dobitnika nazvati na dobiveni broj. Ako se potencijalni dobitnik javi, u telefonskom razgovoru treba dati ime, prezime i broj osobnog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) kojim će se identificirati prilikom preuzimanja nagrade. Davanje tih podataka je dobrovoljno i smatra se privolom za njihovu daljnju obradu u skladu s ovim Pravilima.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik će trebati dati dodatne osobne podatke: adresu stanovanja, OIB te prema potrebi drugi broj telefona.

Radi preuzimanja nagrade od sponzora, HRT će dostaviti osobne podatke dobitnika sponzoru: PBZ Card sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44. 

U daljnjoj obradi HRT će objaviti ime, prezime i grad u emisiji u kojoj je dobitnik utvrđen te na internetskoj stranici HRT-a (www.hrt.hr) gdje će podaci ostati javno dostupni 30 dana nakon završetka nagradne igre. Sve ostale podatke HRT će obrađivati do 1. svibnja 2020. te ih nakon toga izbrisati osim pod uvjetima utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka.

HRT neće moći ispuniti zahtjev ispitanika (dobitnika nagrade) za brisanjem osobnih podataka objavljenih u emisiji zbog arhiviranja u javnom interesu i mogućnosti ponovnog objavljivanja emisije.

U slučaju potrebe za daljnjim informacijama ili davanja prigovora na obradu podataka, svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju može se obratiti na voice@hrt.hr ili na adresu službenika za zaštitu podataka HRT-a zastita.podataka@hrt.hr.

Članak 13.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i objave na web stranici HRT-a odnosno objave dijela Pravila na teletekstu HRT-a.

Članak 14.

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri, nadležan je sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 28. siječnja 2020

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

                                                                                                               Glavni ravnatelj HRT-a

                                                                                                               Kazimir Bačić

 

Na ova Pravila Ministarstvo financija dalo je suglasnost:

KLASA: UP/I-460-02/20-01/66

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 03. veljače 2020.

Povratak na vrh