U skladu s odredbom članka 10. točke 9. Pravila HRT-a za natjecanje "The Voice Family" Hrvatska, 1. sezona (2019./2020.) od 4. prosinca 2019. HRT produljuje rok prijavljivanja za Drugo prednatjecanje na 5. siječnja 2020. (uključujući 5. siječnja 2020.).


Zagreb, 19.12.2019.Na temelju članka 15. Statuta HRT-a glavni ravnatelj HRT-a donosi

PRAVILA HRT-a ZA NATJECANJE «THE VOICE FAMILY» HRVATSKA 1. sezona (2019./20.)

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuju se postupak i uvjeti natjecanja za izbor najbolje pjevačke ekipe Hrvatske (dalje: natjecatelji) pod nazivom «The Voice Family» Hrvatska (dalje: natjecanje) koje se održava u organizaciji Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT) od 6. prosinca 2019. do 1. ožujka 2020., a koje je nastalo prema formatu «The Voice Family» u vlasništvu Talpa Internationala B.V., Laren, Nizozemska.

Članak 2.

Format «The Voice Family»

«The Voice Family» je natjecanje pjevačkih ekipa koje čine članovi obitelji, rođaci, prijatelji ili bilo koja grupa povezanih ljudi koja će pokazati glasovne sposobnosti i glasovni sklad članova ekipe koja mora sadržavati najmanje dva (2) člana, a najviše šest (6) članova ekipe.

Kratki opis natjecanja

Natjecanje je glazbeni serijal od 7 epizoda koji proizvodi HRT i sastoji se od postupka prijava i predizbora (početni eliminacijski postupak u dva dijela), audicije (3 epizode), nokauta (1 epizoda), dvoboja (1 epizoda), finala (1 epizoda) te pobjedničkog predstavljanja na glavnoj pozornici «The Voicea Hrvatska» (1 epizoda).

Epizode iz gornjeg stavka HRT će objaviti na službenom YouTube kanalu «The Voice Hrvatska» te u cjelini ili pojedinim dijelovima na web stranici i službenim društvenim mrežama projekta «The Voice Hrvatska» (YouTube, Instagram, Facebook, i dr.) u razdoblju od 21. prosinca 2019. do 1. ožujka 2020. godine.

Članak 3.

Postupak prijava

Na temelju javnog poziva, koji se objavljuje na web-stranici natjecanja voice.hrt.hr, društvenim mrežama projekta «The Voice Hrvatska» i u programima HRT-a, zainteresirane ekipe, odnosno članovi ekipe koje udovoljavaju uvjetima sudjelovanja prijavljuju se za sudjelovanje u predizboru ekipa popunjavanjem upitnika za prijavu i to od jednog člana ekipe, odnosno predstavnika ekipe.

Upitnik za prijavu bit će objavljen na web-stranici natjecanja voice.hrt.hr. Popunjavanjem upitnika za prijavu, predstavnik ekipe prihvaća ova Pravila natjecanja za sve članove ekipe koji dopuštaju HRT-u obradu njihovih osobnih podataka u svrhu odabira natjecatelja i realizacije natjecanja. Predstavnik ekipe će HRT-u obavezno dostaviti potrebne suglasnosti svih članova ekipe.

Upitnik za prijavu sadržava i video zapis izvedbe ekipe u trajanju do jedne (1) minute, koja treba biti snimljena mobilnim uređajem u vertikalnom formatu i kojoj prethodi video zapis do deset (10) sekundi s kratkim predstavljanjem ekipe.

Ako podnositelji prijava imaju nejasnoća u vezi s podnošenjem prijave, mogu se obratiti na kontakt voice@hrt.hr

HRT će osigurati što učinkovitiji rad aplikacije za prijave, ali ne snosi nikakvu odgovornost za propuste pri popunjavanju prijava.

Detaljan opis kako se prijaviti na natjecanje naveden je na web-stranici voice.hrt.hr

Članak 4.

Predizbor

Stručni ocjenjivački sud, tj. predstavnici glazbene industrije koje će odabrati HRT i predstavnici HRT-a na temelju pristiglih prijava izabrat će prema zajedničkim glasovnim mogućnostima ekipe koje zadovoljavaju Uvjete sudjelovanja u natjecanju u skladu s člankom 9. ovih Pravila. Pristigli video zapisi svake izabrane ekipe bit će sadržaj pojedine emisije, kao i pojedinih audio i audiovizualnih materijala za sve medije, prostorno i vremenski neograničeno.

HRT će odabranim ekipama uputiti Ugovor o sudjelovanju za «The Voice Family» Hrvatska i Upitnik za audiciju.

Članovi ekipa, za sudjelovanje u natjecanju, moraju pročitati dostavljene dokumente, potpisati ih i dostaviti HRT-u. Za maloljetne članove ekipa dokumente trebaju potpisati njihovi nositelji roditeljske odgovornosti (roditelj, skrbnik). Time članovi ekipa potvrđuju sudjelovanje u natjecanju u skladu s ovim Pravilima.

Ako članovi ekipe ne potpišu ugovor iz gornjeg stavka, ne mogu sudjelovati u natjecanju.

Članak 5.

Audicija

Na audiciji sudjeluju ekipe koje je stručni ocjenjivački sud odabrao tijekom eliminacijskog postupka predizbora.

Audicija se sastoji od tri (3) epizode tijekom kojih će mentori tv serijala «The Voice Hrvatska» 3. sezona, četiri uspješne osobe u glazbenoj industriji, spojeni u dva tima mentora, u paru odabrati 6 ekipa (svaki mentorski par po 3 ekipe) koje nastavljaju natjecanje u sljedećem krugu – nokautu.

Tijekom audicije, mentorski parovi gledaju video zapise odabranih ekipa u predizboru i odabiru šest (6) ekipa (svaki mentorski par po 3 ekipe) koje nastavljaju natjecanje u sljedećem krugu – nokautu.

Za ekipe koje nisu izabrane za sljedeći krug natjecanje završava.

HRT zadržava pravo odrediti datum, mjesto i vrijeme snimanja epizoda audicije.

Članak 6.

Nokaut

Nokaut se sastoji od jedne (1) epizode tijekom koje će dva mentorska tima odabrati 4 ekipe natjecatelja (svaki mentorski par po 2 ekipe).

Odabrane ekipe, u dogovoru s mentorskim parom i produkcijskom ekipom HRT-a, pripremaju po jednu pjesmu koju će izvesti u nokautu, a mentorske savjete primit će putem video zapisa.

U slučaju nesuglasja u vezi s izborom pjesme konačnu odluku donosi glazbeni producent serijala uz suglasnost producenta serijala.

Svaka ekipa snima video izvedbu odabrane pjesme u trajanju do jedne (1) minute, koja treba biti snimljena mobilnim uređajem u vertikalnom formatu.

Tijekom nokauta, mentorski parovi gledaju video zapise svojih ekipa i odabiru četiri (4) ekipe (svaki mentorski par po 2 ekipe) koje nastavljaju natjecanje u sljedećem krugu – dvoboju.

Za ekipe koje nisu izabrane za sljedeći krug natjecanje završava.

HRT zadržava pravo odrediti datum, mjesto i vrijeme snimanja epizode nokauta o čemu će obavijestiti ekipe najmanje sedam (7) dana prije snimanja.

Članak 7.

Dvoboj

Dvoboj se sastoji od 1 epizode tijekom koje će dva mentorska para odabrati 2 ekipe natjecatelja (svaki mentorski par po 1 ekipu) koje nastavljaju natjecanje u sljedećem krugu – finalu.

Tijekom dvoboja mentorski parovi suprotstavljaju po dvije (2) ekipe iz svog tima koje pjevaju istu pjesmu, odnosno suprostavljaju se video izvedbama iste pjesme.

Ekipe, u dogovoru sa svojim mentorskim parom i produkcijskom ekipom, pripremaju po jednu pjesmu koju će izvesti u duetu.

U slučaju nesuglasja u vezi s izborom pjesme konačnu odluku donosi glazbeni producent serijala uz suglasnost producenta serijala.

Svaka ekipa snima video izvedbu dodijeljene pjesme u trajanju do jedne (1) minute, koja treba biti snimljena mobilnim uređajem u vertikalnom formatu.

U dvoboju, izvedbe ekipa ocjenjuju isključivo pratitelji na Facebook stranici i YouTube kanalu «The Voice Hrvatska» i to odabirom jedne od dviju ponuđenih opcija u anketi. Na Facebook stranici anketa će biti postavljana kao posebna objava, dok će se na YouTube kanalu nalaziti u sklopu epizode dvoboja. Glasovanje će trajati tijekom tri (3) dana od dana objave epizode dvoboja na YouTube kanalu «The Voice Hrvatska», a ukupan broj glasova bit će zbroj glasova pristiglih na oba kanala. Rezultati glasovanja objavit će se u idućoj epizodi – finalu.

Za ekipe koje nisu izabrane za sljedeći krug natjecanje završava.

HRT zadržava pravo odrediti datum, mjesto i vrijeme snimanja epizode dvoboja o čemu će obavijestiti ekipe najmanje sedam (7) dana prije snimanja.

Članak 8.

Finale

Nakon dvoboja slijedi finale natjecanja.

To je završni dio natjecanja u kojem se dvije ekipe (od svakog mentorskog para po jedna ekipa) natječe jedna protiv druge.

Ekipe, u dogovoru s mentorskim parom i produkcijskom ekipom, pripremaju po jednu pjesmu koju će izvesti tijekom finala natjecanja, u jednom od studija HRT-a.

U slučaju nesuglasja u vezi s izborom pjesme, konačnu odluku donosi glazbeni producent serijala uz suglasnost producenta serijala.

HRT zadržava pravo odrediti datum, mjesto i vrijeme finala o čemu će obavijestiti ekipe najmanje sedam (7) dana prije snimanja.

U finalu natjecanja, izvedbe ekipa ocjenjuju isključivo pratitelji na Facebook stranici i YouTube kanalu «The Voice Hrvatska» i to odabirom jedne od dviju ponuđenih opcija u anketi. Na Facebook stranici anketa će biti postavljana kao posebna objava, dok će se na YouTube kanalu nalaziti u sklopu epizode finala. Glasovanje će trajati tijekom tri (3) dana od dana objave epizode finala na YouTube kanalu «The Voice Hrvatska», a ukupan broj glasova bit će zbroj glasova pristiglih na oba kanala. Rezultati glasovanja i proglašenje pobjedničke ekipe «The Voice Family» Hrvatska, objavit će se u sljedećoj epizodi – pobjedničkom predstavljanju.

Pobjedničko predstavljanje

Ekipa koja je osvojila najveći broj glasova u finalu natjecanja bit će pozvana u studio HRT-a i na glavnoj pozornici «The Voicea Hrvatska» otpjevat će pobjedničku pjesmu (pjesmu kojom je osvojila najveći broj glasova u finalu).

HRT zadržava pravo odrediti datum i vrijeme objave posljednje, sedme (7) epizode «The Voice Family» Hrvatska na YouTube kanalu «The Voice Hrvatska», a najkasnije sedam (7) dana od dana snimanja na glavnoj pozornici «The Voicea Hrvatska».

Uvjeti sudjelvanja

Članak 9.

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju ekipe, odnosno članovi ekipa koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Starosna dob: za pravo sudjelovanja starosna dob nije ograničena. Za maloljetne članove ekipe roditelji ili skrbnici moraju potpisati privolu za sudjelovanje.

2. Državljanstvo: pravo sudjelovanja imaju svi državljani Republike Hrvatske, što dokazuju valjanom osobnom ispravom (osobna iskaznica ili putovnica).

3. Suglasnost ekipa, odnosno članova ekipa: članovi ekipa obvezni su popuniti i potpisati Upitnik za audiciju. Time potvrđuju sudjelovanje u natjecanju u skladu s ovim Pravilima. Za maloljetne članove ekipa Upitnik za audiciju trebaju potpisati njihovi nositelji roditeljske odgovornosti.

4. Ugovorni angažmani ekipa, odnosno članova ekipa: u slučaju da ekipe, odnosno članovi ekipe budu izabrani i postanu sudionici natjecanja moraju potpisati Ugovor o sudjelovanju s HRT-om. Za maloljetne članove ekipa Ugovor o sudjelovanju trebaju potpisati njihovi nositelji roditeljske odgovornosti.

5. Dodatne informacije: u slučaju da ekipe, odnosno članovi ekipe budu izabrani i postanu sudionici natjecanja, HRT može zatražiti i dodatne informacije koje smatra važnima, odnosno one informacije koje su relevantne za ekipe, odnosno članove ekipa i koje tijekom natjecanja mogu postati predmetom javnog interesa zbog sudjelovanja u natjecanju.

Unaprijed se utvrđuje da pravo nastupa u natjecanju nemaju državljani Republike Hrvatske protiv kojih je u tijeku kazneni postupak.

Članak 10.

1. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava za predizbor:
a. Prvi predizbor - od 6. prosinca 2019. do 12. prosinca 2019. (što uključuje i 12. prosinac 2019.);
b. Drugi predizbor - od 13. prosinca 2019. do 19. prosinca 2019. (što uključuje i 19. prosinac 2019.);

2. Prava intelektualnog vlasništva: sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva na web-stranici i društvenim mrežama «The Voicea Hrvatska» zaštićeni su i dani su isključivo HRT-u na korištenje te ih sudionici natjecanja, kao i treće strane, nemaju pravo koristiti.

3. Tajnost sadržaja natjecanja: podnositelji prijava, kao i sudionici natjecanja, obvezuju se da neće otkrivati ili objavljivati u bilo kojem mediju (uključujući, bez ograničenja, Facebook, Instagram, Twitter i druge društvene mreže) ili razmjenjivati informacije s bilo kojom trećom stranom za trajanja natjecanja o sadržaju natjecanja bez prethodnog pisanog odobrenja HRT-a.

4. Istinitost podataka: podnošenjem prijave članovi ekipe suglasni su i potvrđuju da su pročitali i razumjeli Uvjete sudjelovanja u natjecanju te da su svi osobni podaci i/ili informacije koje je dali kao dio procesa prijave istiniti, točni i da ni na koji način neće dovesti HRT u zabludu.

Utvrdi li se da su ekipe, odnosno članovi ekipe dali neistinite ili netočne podatke u prijavi ili tijekom dodatnih kontakata, HRT može diskvalificirati ekipe, odnosno članove ekipe iz natjecanja i od njih zatražiti naknadu štete.

5. Troškovi putovanja i smještaja: Tijekom finalne epizode i snimanja u glavnom studiju «The Voice Hrvatska», HRT će snositi troškove putovanja i smještaja članovima ekipe koji nisu iz Zagrebačke županije. Članovi ekipe koji žive izvan Zagrebačke županije izravno plaćaju troškove putovanja i troškove smještaja prema dogovoru s HRT-om, a HRT će takve troškove u cijelosti nadoknaditi natjecateljima, i to isključivo na njihov osobni žiro-račun otvoren u jednoj od banaka u Republici Hrvatskoj.

6. Odgovornost podnositelja prijave tijekom korištenja web-stranice natjecanja: podnositelj/i prijave snosi/e eventualne troškove nastale tijekom pristupa web-stranici natjecanja, uključujući, bez ograničenja, troškove interneta ili podatkovne usluge pružatelja usluga. HRT nije odgovoran ako računalo podnositelja prijave ili softver nije kompatibilan s web-stranicom. Tijekom njegova korištenja web-stranice natjecanja HRT ne prihvaća odgovornost za:

a) bilo kakvu štetu na računalu ili softveru ili za bilo kakav gubitak podataka koji proizlazi iz korištenja web-stranice;

b) tehnički kvar računala;

c) bilo kakva potraživanja treće strane za podnositelja prijave;

d) izravnu ili neizravnu štetu ili posljedični gubitak koji proizlazi iz korištenja usluga na web-stranici, uključujući, bez ograničenja, gubitak podataka ili gubitak ugovora od treće strane.

Podnositelj/i prijava jamče da će koristiti web-obrazac za prijavu samo u skladu s namjenom i uputama navedenima na web-stranici te da ga neće pokušati prilagođavati, mijenjati, kopirati, reproducirati, posuđivati, iznajmljivati, podlicencirati, učiniti dostupnim javnosti te stvarati izvedena djela iz sadržaja web-stranice i koristiti se stranicom za distribuciju virusa ili drugih štetnih programa.

8. Dostupnost natjecatelja (članovi ekipe) : natjecatelji moraju biti dostupni produkcijskoj ekipi HRT-a radi dogovora o svakom daljnjem sudjelovanju na natjecanju te biti na raspolaganju za dan/e snimanja finalne epizode natjecanja te snimanju na glavnoj pozornici «The Voice Hrvatska» kao i drugih mogućih dana snimanja ekipa u skladu s planom rada HRT-a, o čemu će ih HRT obavijestiti najmanje sedam (7) dana prije snimanja.

9. Prava HRT-a: HRT donosi odluku o odabiru ekipa tijekom predizbora. HRT zadržava pravo da ne pozove sve podnositelje prijava, odnosno ekipe na audiciju.

HRT zadržava pravo na promjenu vremena i mjesta održavanja bilo kojeg dijela natjecanja, o čemu će, u razumnom roku, obavijestiti sudionike natjecanja.

U slučaju da se naknadno utvrdi da ekipa, odnosno član ekipe ne ispunjava Uvjete sudjelovanja iz Pravila natjecanja, HRT zadržava pravo da u bilo kojem trenutku nakon zaprimanja prijave diskvalificira podnositelja prijave ili ekipu, odnosno člana ekipe iz natjecanja.

HRT može donijeti odluku o diskvalifikaciji ekipe, odnosno člana ekipe ako se utvrdi da se on/i tijekom natjecanja ponaša/ju neprikladno, odnosno ako je/su pod utjecajem opijata i ne poštuje/ju pravila dobrog ponašanja u javnosti.

HRT zadržava pravo na konačnu odluku o načinu odijevanja i šminki svakog člana ekipe tijekom snimanja finalne epizode i snimanja na glavnoj pozornici «The Voice Hrvatska».

HRT zadržava pravo produljiti postupak prijavljivanja te urediti sadržaj pojedine epizode u skladu s programskim potrebama.

Zaštita podataka

Članak 11.

Ispitanik ima pravo na zaštitu osobnih podataka slijedom općeg prava na zaštitu privatnosti i u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679; dalje: Uredba).

Ispitanik, u smislu kako ga definira Uredba, u natjecanju „The Voice Family» Hrvatska svaka je fizička osoba koja je popunila ili za koju je popunjen obrazac prijave. U daljem tekstu ovoga članka za ispitanika se rabi izraz član natjecateljske ekipe.

Voditelj obrade osobnih podataka natjecatelja je Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, Zagreb, Hrvatska. Voditelj obrade podataka odgovoran je za zaštitu osobnih podataka člana natjecateljske ekipe.

Ako HRT kao voditelj obrade podataka ugovori s pravnom osobom u ulozi izvršitelja obrade provođenje određenih aktivnosti obrade podataka člana natjecateljske ekipe, to će uključivati obvezu svih osoba ovlaštenih za obradu podataka u organizaciji tog izvršitelja obrade na poštovanje povjerljivosti osobnih podataka, a članovi natjecateljske ekipe bit će o tome obaviješteni. HRT kao voditelj obrade podataka sklopit će ugovore o izvršavanju određenih aktivnosti obrade podataka i s fizičkim osobama koji će također sadržavati odredbe o zaštiti podataka članova natjecateljske ekipe.

HRT će osigurati da se obrada osobnih podataka članova natjecateljske ekipe provodi u skladu s načelima utvrđenima Uredbom.

Svrha je obrade osobnih podataka članova natjecateljske ekipe realizacija natjecanja u formatu «The Voice Family» Hrvatska, odnosno omogućavanje fizičkim osobama u sastavu natjecateljskih ekipa da se prijave i sudjeluju u tom natjecanju u skladu s ovim Pravilima.

Pravna je osnova za obradu osobnih podataka privola članova natjecateljske ekipe. Predstavnik natjecateljske ekipe prihvaćanjem ovih Pravila i popunjavanjem prijave za natjecanje potvrđuje da su osigurane privole svih članova natjecateljske ekipe te ih na zahtjev HRT-a dostavlja HRT-u. Tekst privole nalazi se u nastavku ovih Pravila.

Ako je član natjecateljske ekipe u trenutku popunjavanja prijave na internetskoj stranici voice.hrt.hr maloljetan, privolu za obradu njegovih podataka mora dati njegov nositelj roditeljske odgovornosti (roditelj, skrbnik). HRT će poduzeti sve razumne mjere da bi provjerio je li u takvom slučaju privola regularna.

Ako predstavnik natjecateljske ekipe, koji je potvrdio postojanje pojedinačnih privola za svakog člana natjecateljske ekipe, na zahtjev HRT-a ne dostavi te privole, HRT će odmah prekinuti daljnju obradu osobnih podatka tih osoba, izbrisat će njihove podatke i tu ekipu neće uključiti u daljnje postupke natjecanja.

HRT će podatke članova natjecateljske ekipe obrađivati do 30. lipnja 2020. Nakon toga roka osobni podaci članova natjecateljske ekipe bit će izbrisani osim onih koji su navedeni i objavljeni u snimljenim epizodama, produkcijskim audio i audiovizualnim materijalima i drugoj produkcijskoj dokumentaciji koja mora biti pohranjena u trajni arhiv te objavama na internetskoj stranici, društvenim mrežama i javnim internetskim platformama. Za eventualne potrebe statističkih obrada osobni podaci članova natjecateljske ekipe bit će anonimizirani.

Član natjecateljske ekipe može u svakom trenutku povući privolu nakon čega će HRT prekinuti daljnju obradu njegovih osobnih podataka, ali to neće utjecati na do tog trenutka provedenu obradu osobnih podataka što uključuje objave na internetskoj stranici, društvenim mrežama i javnim internetskim platformama te arhiviranje u javnom interesu.

HRT će u fazi prijave obrađivati ime, prezime, spol, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, osobni status i zvanje predstavnika natjecateljske ekipe:, ime, prezime i datum rođenja ostalih članova natjecateljske ekipe te video zapis izvedbe članova ekipe koje će poslati predstavnik natjecateljske ekipe. Ako je član natjecateljske ekipe maloljetan, HRT će zatražiti i obrađivati ime, prezime i status njegovoga nositelja roditeljske odgovornosti (roditelj, skrbnik).

U daljnjim fazama natjecanja HRT će obrađivati audio, audiovizualne i fotografske snimke osobe, podatke o lokaciji vezano za obveze u postupku natjecanja te druge podatke koje će u interesu prezentacije publici davati sam član ili predstavnik natjecateljske ekipe, kao i ocjene i profiliranje vezano isključivo za glazbene i scenske sposobnosti koji će se prikupljati u postupku provođenja natjecanja.

HRT navedene osobne podatke članova natjecateljske ekipe neće iskoristiti za bilo koju drugu svrhu osim one navedene u ovom članku.

Član natjecateljske ekipe, u skladu s Uredbom, ima pravo na informiranje o obradi osobnih podataka, pravo na pristup tim podacima te pravo na ispravak, prenosivost podataka i prigovor. Pravo na brisanje podataka može se ostvarivati samo u skladu s ovim Pravilima, odnosno nije ga moguće ostvariti ako je riječ o podacima snimljenima i objavljenima u epizodama serijala i drugim audiovizualnim zapisima te drugim produkcijskim materijalima koji se moraju pohraniti u trajni arhiv, odnosno za koje HRT ima prava ponovnog objavljivanja.

Član natjecateljske ekipe ima pravo na pritužbu nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj mjerodavno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Član natjecateljske ekipe ima obvezu čuvati tajnost podataka koje mu je dao HRT i koji su povezani s njegovim osobnim podacima, poput lozinke za pristup pojedinim uslugama i sl.

U skladu s Ugovorom o licenciji za format «The Voice Family» Hrvatska, HRT kao voditelj obrade podataka obvezan je osobne podatke onih članova ekipe koji će biti odabrani za audiciju prosljeđivati trećim osobama, i to davatelju licencije Talpa Internationalu B.V. s adresom sjedišta Laren, The Netherlands. Ti će članovi natjecateljske ekipe prije audicije potpisati poseban dokument koji tim trećim osobama daje ovlast za obradu njihovih osobnih podataka.

Ako član natjecateljske ekipe ima bilo kakav upit o tome kako se koriste njegovi osobnih podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti službeniku za zaštitu podataka HRT-a na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@hrt.hr ili na adresu Hrvatska radiotelevizija, Službenik za zaštitu podataka, Prisavlje 3, 10000 Zagreb.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Prijavom na natjecanje podnositelji u cijelosti prihvaćaju ova Pravila, a HRT će u skladu s ovim Pravilima s natjecateljima, odnosno članovima ekipe sklopiti Ugovor o sudjelovanju.

U svim eventualnim spornim situacijama tijekom natjecanja HRT-ove odluke uvijek su konačne i izvršne.

Članak 13.

U slučaju bilo kakvih primjedbi za trajanja natjecanja natjecatelji se trebaju obratiti osobi koju će im dodijeliti HRT ili na kontakt voice@hrt.hr

Članak 14.

Izrazi koji se u ovim Pravilima upotrebljavaju za fizičke osobe u muškom rodu odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 15.

Ova Pravila objavljuju se na web-stranici voice.hrt.hr

Članak 16.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 4. prosinca 2019.
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić

PRIVOLA

za obradu osobnih podatakaPotvrđujem pravo Hrvatskoj radioteleviziji da obrađuje moje osobne podatke u svrhu sudjelovanja u natjecanju „The Voice Family“ Hrvatska u skladu s Pravilima natjecanja „The Voice Family“ Hrvatska, 1. sezona, 2019./2020.

Potvrđujem pravo Hrvatskoj radioteleviziji da moje osobne podatke, u slučaju sudjelovanja na audiciji, proslijedi davatelju licencije Talpa Internationalu B.V. s adresom sjedišta Laren, The Netherlands.

Privolu dajem dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno, isključivo u navedenu svrhu.

Ime i prezime osobe na koju se privola odnosi:
____________________________________________________

Ime i prezime osobe koja daje privolu (*)
____________________________________________________

Potpis osobe koja daje privolu (*)
____________________________________________________

(*) Privolu za dijete tj. maloljetnu osobu može dati samo nositelj roditeljske odgovornosti toga djeteta. U tom slučaju osim imena i prezimena potrebno je unijeti status nositelja roditeljske odgovornosti (npr. otac, majka, skrbnik).

NAPOMENA: Osoba na koju se privola odnosi može u svakom trenutku povući privolu, ali povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja u skladu s Pravilima natjecanja.

Povratak na vrh